Skip to main content

Norron Sustainable Preserve i Skandia fondförsäkring

By juli 1, 2022december 19th, 2022Nyheter

Skandia har valt in Norron Sustainable Preserve på fondförsäkringsplattformen. Från och med den 1 juli kan kunder och samarbetsparter välja fonden i sina pensionslösningar. Vi är stolta över att Skandia har givit oss detta förtroende.

Sedan tidigare finns Norron Active, Norron Select och Norron Target med i fondförsäkringsutbudet. Hos Skandia Banken är majoriteten av Norrons fonder valbara.

Fonden har 4 stjärnor i Morningstar och har förvaltats av Jan Törnstrand sedan starten i februari 2011. Avkastningsmålet är att slå OMRX Treasury Bill Index med 2 procentenheter per år över tid, vilket fonden lyckats med. Norron Sustainable Preserve genomgår nu även en process om att bli kategoriserad som en artikel 9 fond enligt SFDR.

Som ett steg i vår ambition att fortsätta kunna erbjuda relevanta och konkurrenskraftiga produkter så sänkte vi förvaltningsarvodet från 0,60 procent till 0,35 procent för Norron Sustainable Preserve RC SEK vid månadsskiftet april/maj.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss telefon +46 8 555 069 40, maila oss på info@norron.com eller besöka vår hemsida www.norron.com. För att löpande ta del av information är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.