Skip to main content

Norron Sustainable Preserve sänker förvaltningsavgiften

By april 29, 2022Nyheter

Jan Törnstrand, förvaltare

Som ett steg i vår ambition att fortsätta kunna erbjuda relevanta och konkurrenskraftiga produkter så sänker vi förvaltningsarvodet från 0,60% till 0,35% för Norron Sustainable Preserve RC SEK. Sänkningen sker från månadsskiftet april/maj. Fonden har 5 stjärnor i Morningstar och har förvaltats av Jan Törnstrand sedan starten i februari 2011. Avkastningsmålet är att slå OMRX Treasury Bill Index med 2 procentenheter per år över tid, vilket fonden lyckats med. Norron Sustainable Preserve genomgår nu även en process om att bli kategoriserad som en artikel 9 fond, enligt SFDR.

Har du frågor om våra fonder eller hur vi arbetar med hållbarhet är du varmt välkommen att kontakta oss telefon +46 8 555 069 40, maila oss på info@norron.com eller besöka vår hemsida www.norron.com. För att löpande ta del av information är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.