Skip to main content

Norron tilldelas 5 stjärnor hos Morningstar

By april 26, 2021Nyheter

Norron Sustainable Premium har erhållit 5 stjärnor hos Morningstar och våra två räntefonder har bytt namn i syfte att reflektera den hållbara förvaltningsinriktning för dessa.

Företagsobligationsfonden Norron Premium har fått 5 stjärnor av Morningstar och den 13 april 2021 bytte fonden namn till ”Norron Sustainable Premium”. Peter Werleus, ansvarig förvaltare sedan start har skapat en god riskjusterad avkastning i över 10 år. Fonden är på all time high och i det absoluta toppskiktet av jämförbara fonder samt det gläder oss mycket att fonden nu har 5 stjärnor i Morningstar.

Långsiktighet, konsekvent agerande och erfarenhet har burit frukt de senaste 5 åren säger Peter Werleus, ansvarig förvaltare.

Med anledning av att vi lagt ned ett gediget arbete senaste åren att utveckla hållbarhetsarbetet i vår förvaltning samt infört taxonomi rapportering så har vi även valt att ändra namnet på våra två räntefonder till, Norron Sustainable Preserve och Norron Sustainable Premium, och startade en hållbar nordisk aktiefond den 1 oktober 2020, Norron Sustainable Equity.

Läs mer om hållbarhetsarbetet i vår hållbarhetsrapport på https://www.norron.com/

Kort om fonden:

Norron Sustainable Premium är en aktivt förvaltad räntefond med hållbarhetsfokus som främst investerar i nordiska räntebärande instrument. Investeringarna sker i företagsrelaterade högavkastande krediter med huvudfokus mot BB-rating. Målsättningen är att fonden skall generera en avkastning som över tid väsentligen överstiger sitt jämförelseindex OMRX T-Bill. Den genomsnittliga durationen på de instrument fonden investera i, kan variera mellan -3 år till 7 år. I händelse av stigande räntor kan därför fonden ha en negativ exponering mot löptiden och därmed skydda värdet på fondens innehav.