Skip to main content

Norron vinner nya priser

By november 18, 2016juni 5th, 2018Nyheter

Norron har vunnit pris som ”Best Capital Markets Investment Firm – Nordic Region” i 2017 AI Hedgefund Award. För detta är vi givetvis väldigt stolta och ser det som ett bevis på att våra strategier, urvalsprocesser och förvaltarteam fungerar på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Även Norron Active har vunnit pris som ”Best Long Only Equity Fund (5 Years)”. Fonden har sedan start, för fem år sedan, levererat en avkastning på 165 procent efter avgifter, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning på 21 procent. Motsvarande siffror för jämförelseindex SBX under samma period är 93 procent respektive 13 procent.

Leave a Reply