Skip to main content

Norrons andra artikel 9 fond

By september 10, 2022december 19th, 2022Nyheter

Norrons andra artikel 9 fond

Norron Sustainable Preserve lanserades den 1 februari 2011 och per 30 sept 2022 är fonden en officiellt en godkänd artikel 9 fond i enlighet med Disclosureförordningen, en så kallad ”hållbar fond”. Vi har en hög ambitionsnivå när det kommer till hållbara investeringar och att fonden nu klassificeras som hållbar är helt i linje med vår vision. Det är vår andra artikel 9 fond i fondutbudet och sedan tidigare är Norron Sustainable Equity vår första hållbara fond.

Fonden har 4 stjärnor i Morningstar och har förvaltats av Jan Törnstrand sedan starten i februari 2011. Avkastningsmålet är att slå OMRX Treasury Bill Index med 2 procentenheter per år över tid, vilket fonden lyckats med. Fonden är tillgänglig på de flesta fondtorg och finns med i pensionsförsäkringsutbudet hos flera försäkringsbolag.

Som ett steg i vår ambition att fortsätta kunna erbjuda relevanta och konkurrenskraftiga produkter så sänkte vi förvaltningsarvodet från 0,60 procent till 0,35 procent för Norron Sustainable Preserve RC SEK vid månadsskiftet april/maj 2022.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss telefon +46 8 555 069 40, maila oss på info@norron.com eller besöka vår hemsida www.norron.com. För att löpande ta del av information är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.