Skip to main content

Norrons första artikel 9 fond

By september 7, 2021Nyheter

Norron Sustainable Equity lanserades den 1 oktober 2020 och sedan 6 september i år är det en godkänd artikel 9 fond i enlighet med Disclosureförordningen, en så kallad ”mörkgrön fond”. Det blir en av de första nordiska aktiefonderna med klassificeringen artikel 9 i sin Morningstarskategori. Vi har en hög ambitionsnivå när det kommer till hållbara investeringar och att fonden nu klassificeras som mörkgrön är helt i linje med vår vision, säger Alexander Zetterquist VD på Norron.

Kort om fonden:
Norron Sustainable Equity är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på hållbarhet, långsiktigt och nordiska bolag. Fonden förvaltas av Norrons förvaltarteam under ledning av Johan Svantesson och Joachim Sverre. Sedan starten den 1 oktober 2020 har Norron Sustainable stigit med 60,3 procent medan VINX Benchmark Cap Net Index har stigit med 34,0 procent.

Norron Sustainable Equity fokuserar på att investera i bolag som bidrar till att uppnå Agenda 2030. Därför har fonden satt upp fyra övergripande mål som har utgångspunkt i de Globala målen för hållbar utveckling. Vidare spelar EU-taxonomin en central roll för bedömning av den gröna omställningen.

Vill ni veta mer om fonden eller Norron är ni välkomna att kontakta oss eller besöka vår hemsida.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.