Skip to main content

Norrons klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative

By oktober 27, 2022Nyheter

Vi är stolta över att ha satt vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål för vår egen verksamhet och för våra fonder. Detta gör oss till en ledande investerare med det mest ambitiösa klimatmålet på den svenska marknaden.

Klimatförändringarna är ett av de största hoten vi som mänsklighet står inför, och näringslivet har idag en stor negativ påverkan på klimatet. Genom att vi som investerare aktivt utövar vår möjlighet att påverka bolagen, kan vi bidra till en faktisk förändring. Vi tror att vi kan göra störst nytta för klimatet om vi får de bolag vi är investerade i att sätta ambitiösa och vetenskapliga klimatmål, och därigenom vara en möjliggörare till nå Parisavtalets målsättningar, säger Clara Hamrén som är hållbarhetsansvarig på Norron.

Norrons klimatmål innebär att 52 % av de aktier och 50 % av de obligationer vi är investerade i ska ha godkända mål från Science Based Targets till 2026. Målet innebär också att vi åtar oss att vara klimatneutrala i den egna verksamheten till 2026. Till 2040 ska 100 % av våra investeringar ha satt vetenskapliga klimatmål i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Norrons klimatmål är framtaget i enlighet med Science Based Target initiatives standard för finansiella institutioner och är i linje med 1,5-gradersmålet. Målsättningarna har granskats och godkänts av Science Based Targets.

Vill du veta mer om Science Based Targets initiative och standarden för finansiella institutioner kan du läsa mer på https://sciencebasedtargets.org/.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss telefon +46 8 555 069 40, maila oss på info@norron.com eller besöka vår hemsida www.norron.com. För att löpande ta del av information är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.