Skip to main content

Nu handlas NORRON Target hos Folksam

By februari 23, 2012juni 5th, 2018Nyheter

Från Februari 2012 kommer Norron Target att finnas tillänglig hos Folksam. Detta är ett viktigt steg i Norrons målsättning att göra bolagets fonder tillängliga på sparandeplattformar såväl som hos andra fonddistributörer på den svenska marknaden. Sedan tidigare finns Norrons fonder tillängliga hos Avanza, Nordnet, Danica samt Max Matthiessen, Carnegie, Fondmarknaden, Handelsbanken, Danske bank och övriga distributörer som använder sig av MFEX och Nordic Fund Market.

Om Norron Target

Fonden förvaltas av ett av nordens mest erfarna team. Gruppens förmåga att välja aktier, metod för risktagande och historiska resultat är väl dokumenterad. Teamet har erhållit utmärkelser på såväl nationell som internationell nivå för förvaltningsresultat som uppnåtts på de nordiska kapitalmarknaderna. Hittills har fonden stigit med 2,78% i år.

Om Folksam

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande och lån till kunder i Sverige. Folksam är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Genom cirka 3 800 anställda och ett 30-tal kontor spridda över landet försäkrar Folksam varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige.

Leave a Reply