Skip to main content

Nu kan man investera i Norron Sustainable Equity på Länsförsäkringar Bank.

By december 17, 2021Nyheter

Länsförsäkringar Bank erbjuder numera den hållbara fonden Norron Sustainable Equity, en sk mörkgrön artikel 9 fond, till sina kunder vilket vi är oerhört glada för. Sedan start i oktober 2020 har Norron Sustainable Equity levererat en avkastning på 64 procent och i år, fram till sista november, 37 procent.

Om fonden:

Norron Sustainable Equity är en aktivt förvaltad nordisk hållbarhetsfond, en mörkgrön fond, artikel 9 enligt SFDR. Investeringarna ska kombinera ekonomisk lönsamhet med socialt och miljömässigt ansvar. Fonden investerar i stora, medelstora och små bolag. Fondens filosofi är att göra hållbara investeringar. Bolagen vi investerar i ska bidra till något av fondens fyra hållbarhetsmål: Klimat & miljö, Hälsosamma & välmående samhällen, Innovativa & hållbara lösningar eller Hållbara städer & infrastruktur. Bolagen ska även ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Om Norron:

Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar sex olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. I fondutbudet återfinns såväl absolutavkastande fonder som aktivt förvaltade aktiefonder. Norron förvaltar ca 13 miljarder kronor och fonderna distribueras främst av marknadsledande nordiska sparandeplattformar med inriktning på tjänstepensionskapital.

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.