Skip to main content

Ny startsida

By oktober 4, 2012juni 5th, 2018Nyheter

Vår välkomstsida har fått ett nytt utseende av flera skäl. Vi vill med den nya utformningen tydligare illustrera hur våra olika fonder skiljer sig åt. Vi har infört tre olika kategorier: räntefonder, multistrategi och singelstrategi. Vi har vidare grupperat fonderna från vänster (lägst risk) till höger (högre risk). Inom segmentet räntefonder introducerar vi den estimerade yield (avkastning) som fonden bedöms ha vid oförändrade förutsättningar och sammansättning, 12 månader framåt. Vi kommer stegvis att utöka och förnya informationen på vår hemsida, allt i vår strävan efter att vara så transparenta som möjligt och förmedla relevant information inför ett investeringsbeslut.

Med vänlig hälsning,

Förvaltarna på Norron

Leave a Reply