Skip to main content

Norrons ESG Council ska övervaka, samordna och följa upp Norrons aktieägarengagemang och hållbarhetsarbete. Rådet har ansvar för ESG Watchlist.

ESG Council hålls en gång i månaden och protokollförs. Norrons hållbarhetsansvarig är sammankallande. Stående punkter på rådets agenda är:
– Positiva bolagshändelser
– Bolagsincidenter
– ESG Watchlist
– Hållbarhetsrapportering av fonder
– Norrons interna hållbarhetsarbete
– Lagstiftning och regelverk hållbarhet

Medlemmar i ESG Council
Alexander Zetterqvist – VD
Clara Hamrén – Hållbarhetsansvarig
Jesper Laudon Meyer – Compliance
Peter Werleus – Förvaltare, räntor
Johan Svantesson – Förvaltare, aktier
Jan Törnstrand – Förvaltare, räntor