Skip to main content

Preserve – bästa räntefonden!

By augusti 13, 2012juni 5th, 2018Nyheter

Preserve är återigen i topp bland Svenska räntefonder. Norron Preserve har bäst avkastning bland medellånga räntefonder enligt Morningstar hittills i år.

Norron utökar nu sin satsning med räntebärande förvaltning så var med från början med den nylanserade räntefonden Premium, som investerar i Nordiska företagskrediter.

Fond:

3m %

6m %

i år %

Norron Preserve

1,1

2,8

4,4

Cicero Avkastningsfond

1,4

3,1

3,7

Catella Avkastning

1,0

2,5

3,0

Ekvator Likviditetsstrategi

0,9

2,0

3,0

Enter Return

0,8

1,7

2,1

Swedbank Robur Absolutavkastning Plus

0,5

1,1

1,5

Swedbank Robur Absolutavkastning Ränta

0,5

1,0

1,5

Swedbank Robur Svensk Obligationsfond MEGA

0,5

1,1

1,4

SEB Obligationsfond Flexibel SEK – Lux utd

0,5

0,9

1,3

SEB Obligationsfond Flexibel SEK – Lux ack

0,5

0,9

1,3

SEB Obligationsfond Flexibel SEK

0,5

0,9

1,3

Alfred Berg Penningmarknad Plus

0,5

1,0

1,1

Källa: Morningstar

Placeringar i fonder är alltid förknippat med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Leave a Reply