Skip to main content

Preserve i topp bland svenska räntefonder

By april 4, 2012juni 5th, 2018Nyheter

Sedan lanseringen i februari förra året kan Norron Preserve visa upp en avkastning som ligger i toppklass bland dom svenska räntefonderna. Av fondens första 14 månader har 12 av dessa genererat positiv avkastning. Inom kategorin ”Ränte – SEK obligationer medellånga” hos Morningstar har Preserve gått betydlig bättre än kategorins genomsnitt, både på ett, tre och sex månaders sikt.  Under årets första kvartal har Preserve generarat en avkastning på 3,00%, vilket kan jämföras med konkurrenternas genomsnittliga avkastning på 1,0% i samma kategori hos Morningstar. Avkastningen på 1,0 % under mars var bäst bland fonderna inom samma kategori.

I det bredare perspektivet är det egentligen bara svenska företagsobligationsfonder som har gått bättre, men med ökad vikt av nordiska företagsobligationer har Preserve hängt med i utvecklingen. Dock ska noteras att risken är betydligt lägre i Preserve än dessa fonder.

Utvecklingen i Preserve (kategorins genomsnitt)

1 månad

1,0% (0,3%)
3 månader  3,0% (1,0%)
6 månader  3,7% (1,7%)
1 år  3,5%

(3,3%)

Källa: Morningstar

Leave a Reply