Skip to main content

Samtliga Norrons fonder taxonomirapporterar från den 1 september

By september 17, 2021Nyheter

Vi på Norron har sedan snart ett år taxonomirapporterat tre av våra fonder och nu har vi glädjen att meddela att vi rapporterar samtliga Norrons fonder i enlighet med taxonomin. Vi har en hög ambition och jobbar aktivt för att alla våra fonder ska vara hållbara.

Taxonomin är ett klassificeringsverktyg inom EU som avgör huruvida en verksamhet är miljömässigt hållbar eller inte. Detta är ett verktyg för att skynda på omställningen mot en mer hållbar ekonomi. Samtliga fondförvaltare måste rapportera enligt taxonomin från den 1 januari 2022 och vi på Norron har sedan 1 oktober 2020 påbörjat den processen.

Har du frågor om våra fonder eller vårt hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida. För att löpande ta del av information är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och
minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.