Skip to main content

Särklassig framgång för Vaccibody

By oktober 5, 2020oktober 7th, 2020Marknadskommentarer, Nyheter

Särklassig framgång för Norrons innehav Vaccibody

Norron har sedan december 2016 investerat i och stöttat det norska biotechföretaget Vaccibody. Innehavet var det första bolaget vi investerade i inom vår strategi för onoterade innehav. Skälet till vår ursprungsinvestering var den mycket lovande grundforskning som bolaget i det skedet kunde presentera i pre-klinisk fas rörande personifierade cancervaccin. Norron ursprungsinvestering uppgick till 45 miljoner NOK. Under åren har vi realiserat värden för 145 miljoner NOK, det vill säga hela värdet på ursprungsinvesteringen samt ytterligare 100 miljoner NOK i värdeuppgång. I dagsläget gläds vi åt att vi följt bolaget från onoterat innehav, till notering på OTC-marknaden, och från och med denna vecka börsnotering på Merkur market som regleras av Oslobörs. I dagsläget uppgår värdet av Norrons position till 240 miljoner NOK, och motsvarar ett ägande av ca 1,4 procent i bolaget.  För våra andelsägare har investeringen haft en utveckling på ofattbara 2000 procent, eller en årlig snittavkastning på 123%.

Bolagets unika position inom personifierade cancervaccin validerades den 29 september 2020, genom tillkännagivandet av ett globalt forskningssamarbete med Genentech, en del av Roche-koncernen. Genom samarbetet förbinder sig Genentech att utveckla och finansiera ett av projekten från Vaccibodys teknikplattform till kommersialisering. Avtalet är i dagsläget värt ca 7 miljarder NOK, exkluderat de framtida royaltyintäkter som tillfaller Vaccibodys aktieägare.

Det ovanstående är naturligtvis enormt glädjande för oss och för våra andelsägare, men det som gör just den här investeringen speciell är bolagets framgångar inom cancerbehandling, vilket gynnar många hårt drabbade patienter och deras närstående Genom att använda Vaccibodys personfierade cancervaccin, har studier på patienter med utvecklad cancer, som varit under långvarig traditionell behandling, påvisat markant förbättrat sjukdomsförlopp.

Vi vill lyfta fram just denna investering till våra kunder och samarbetspartners för att den symboliserar mycket av det vi vill åstadkomma i vår aktiva förvaltning, nämligen att identifiera kvalitetsbolag i ett tidigt skede, som kan bidra väsentligt till våra kunders avkastning, och genom vårt stöd, också kan gynna en positiv utveckling i samhälle och näringsliv inom många olika branscher.

Innehavet i Vaccibody återfinns i följande fonder förvaltade av Norron Asset Management: Norron Target, Norron Select och, vårt senaste tillskott, Norron Sustainable Equity.

Kontakta oss gärna om du är nyfiken på vår aktiva förvaltning och vilka andra bolag med hållbarhetsfokus som återfinns i våra fonder.

Med vänlig hälsning,
Norron Asset Management

E: info@norron.com
T: 08 555 06940