Skip to main content

Sparbanken Syd har valt in samtliga Norrons fonder på sitt fondtorg

By januari 25, 2023Nyheter

Samtliga Norrons fonder är numera tillgängliga på Sparbanken Syds fondtorg. Vi är stolta över att Sparbanken Syd har givit oss detta förtroende och ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans.

Om Norron:

Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar sex olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. I fondutbudet återfinns såväl absolutavkastande fonder som aktivt förvaltade aktiefonder. Två fonder är artikel 9 och övriga fonder är artikel 8 enligt SFDR. Fonderna distribueras främst av marknadsledande nordiska sparandeplattformar med inriktning på tjänstepensionskapital.

 Hållbarhet:

Genom att göra aktiva och ansvarsfulla investeringar i våra kredit, aktie och alternativa fonder har vi möjlighet att påverka verksamheter i hela Norden att fatta hållbara beslut. Våra investeringar ska skapa en konkurrenskraftig avkastning och samtidigt bidra till att uppfylla Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss telefon +46 8 555 069 40, maila oss på info@norron.com eller besöka vår hemsida www.norron.com. För att löpande ta del av information är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss på LinkedIn.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk och en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på fondandelarna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Notera att Norron AB enbart är portföljförvaltare av fonderna och inte erbjuder investeringsrådgivning. Informationen utgör inte investeringsrekommendationer till investerare och ska inte ses som ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. Du bör alltid diskutera en eventuell investering med en professionell investeringsrådgivare innan du genomför en affär. Produktblad, KIID och prospekt finns tillgängliga på www.norron.com.