Skip to main content

Target klar för PPM

By juni 8, 2012juni 5th, 2018Nyheter

Pensionsmyndigheten har beslutat om att ta med Norron Target i sitt register över fonder till vilka pensionsmedel får ske. Fonden kommer inom kort att finnas tillgänglig på Pensionsmyndighetens hemsida.

Om Target:

Target är en fond som med lågt risktagande strävar efter att över tiden leverera en förväntad avkastning på 6-9% per år.

Förvaltarna för Norron Target har under många år haft förvaltningsansvar för liknande fonder. Fondens framgång bygger på förvaltarnas förmåga att välja rätt nordiska aktier, skydda dessa mot korrektioner samt väga upp risken med noga utvalda räntebärande instrument.

Viktigt är också att ta risker vid rätt tillfälle, vilket förvaltarna säkerställer genom väl inarbetade metoder, regler och en stringens som kännetecknar all förvaltning inom Norron.

Leave a Reply