Skip to main content

Vi vill att bolagen signerar Global Compact

By oktober 21, 2021Nyheter

Global Compact består av tio grundläggande principer riktade till företag. Principerna är baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Global Compact är världens största hållbarhetsinitiativ med över 13 000 signatärer.

Vi ser Global Compacts principer som en grundpelare i hållbarhetsarbetet i företag av alla storlekar.

Ett av Norrons tre nya hållbarhetsmål är att alla bolag vi är investerade i ska signera Global Compact. Eftersom vi fortsatt väljer att investera i bolag som inte är signatärer, är vårt mål att vi till 2026 ska ha minst 90 % signatärer i våra portföljer. De bolag vi är investerade i som inte är signatärer till Global Compact för vi löpande dialog med för att över tid förmå dem att ansluta sig. Vi mäter andelen signatärer till Global Compact i våra portföljer på månadsbasis.

 

Global Compacts 10 principer:

Mänskliga rättigheter

1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4: Eliminera alla former av tvångsarbete
5: Avskaffa barnarbete
6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.